Словники

Словники української мови

Тлумачні словники

Словник української мови в 11 томах / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР / гол. ред. кол. І. К. Білодід. — Київ: Наукова думка, 1970—1980:
1) версія на сайті Інституту мовознавства: є пошук за реєстровим словом;
2) версія на сайті sum.in.ua: є пошук за реєстровим словом або за будь-яким словом в тексті статті, покликання на сторінку словника, є можливість переглянути зіскановану сторінку словника;
3) версія на сайті ukrlit.org: є пошук за реєстровим словом, покликання на сторінку словника.

Словник української мови. У 20 томах. 1-12 (А-ПІДКУРЮВАЧ) / Український мовно-інформаційний фонд НАН України; за ред. В. М. Русанівського. — Київ: Наукова думка, з 2010

Російсько-українські словники (r2u.org.ua): велика колекція російсько-українських словників з кінця ХІХ ст. до сучасних з можливістю пошуку в усіх словниках

Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Вирган, М. М. Пилинська

Англійсько-українські словники (e2u.org.ua): велика колекція сучасних англійсько-українських та українсько-англійських словників з можливістю пошуку в усіх словниках

Англо-український військовий словник 18000 гасел. Упорядник Ukrop Austria 2022

Граматичні словники
Електронний граматичний словник української літературної мови (словозміна), за друкованим виданням: Критська В.І., Недозим Т.І., Орлова Л.В., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 тис. слів / Відп. ред. Н.Ф.Клименко. – Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011.
Великий електронний словник української мови (ВЕСУМ)
Граматичний словник українських дієслів з італійськими еквівалентами / Л. Алексієнко, І. Козленко, Ф. Фічі-Джусті, І. Двізова-Паладжі. - Київ - Флоренція 2001

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / Редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1982–2006
1) версія Інституту мовознавства у форматі djvu для завантаження
2) версія в форматі pdf з текстовим шаром (Наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого):
Том 1 (А-Г)
Том 2 (Д-Копці)
Том 3 (Кора-М)
Том 4 (Н-П)
Том 5 (Р-Т)
Том 6 (У-Я)

Атлас української мови / Гол. ред. колегії І. Г. Матвіяс. – К.: Наук. думка, 1984–2001 та колекція словників у форматі djvu для завантаження.

Зведений словник українських діалектів: Інтерактивна карта українських діалектів (2019-2022, УжНУ)

Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. / Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, І. М. Керницький. Т. 1-2. – К.: Наукова думка, 1977 – 1978 - у форматі pdf.

Словники нових слів

Словник новотворів української мови кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. / Г. М. Віняр, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг, 2000.

Словотворчість незалежної України. 2012-2016. Словник / А. Нелюба, Є. Редько. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2017 (pdf)

Словник мови творчих особистостей України другої половини ХХ - початку ХХІ століття: наук. ред. Є.А. Карпіловська і З.Г. Козирєва; техн. ред. Л.І. Дідун і Ю.О. Цигвінцева; понад 10000 слів, словосполук і висловів. – Київ: Інститут української мови НАН України, 2022 (pdf)

Словник новітніх англізмів / Укл. Лесь Белей, Аліна Гончаренко, Марина Ківу, Ірина Олександрук. – К.: Наукова думка, 2022 (pdf)

Частотні словники

Частотний словник на основі ГРАК-15 (художні й публіцистичні тексти, 1950-1969, 1970-1989, 1990-2009 рр.)

Більше словників української мови

How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.