Стилі, тематика і жанри

Стилі, тематика і жанри

Стиль текстів можна вибрати на сторінці пошуку за атрибутом DOC.STYLE. Скорочення для назв стилів:

 

FIC  — художній

NOF — науково-популярний, "нон-фікшн"

POE — поетичний

ACA  — науковий

EGO — его-текст (спогади, листи, щоденники, блоги, автобіографії)

JOU — публіцистичний

OFF — офіційний

SPU — усний публічний

SPR — усний приватний

ICM — інтернет-комунікація

REL — релігійний

FOL — фольклорний

 

Приблизно половина корпусу — це художні тексти.

Із нехудожніх текстів великий підкорпус становлять публіцистичні тексти, зокрема колекції газет 1888-1893 рр. (“Діло”, “Руслан”, “Народ”, “Червона Україна”, “Буковина”, “Народна Часопись”), 1905 (“Хлібороб”), 1913-1918 рр. (“Діло”, “Руслан”, “Дїло і Нове Слово”, “Вільна Україна”, “Вістник Союза визволення України”, “Краківські вісті”, “Львівські вісті”, “Вістник політики, літератури й життя”), 1919-1943 рр. (“Стрілець”, “Шлях до волі”, “Вісті ВУЦВК”, “Діло”, “Мета”, “Новий час”, “Свобода”, “Український Бескид”, “Вільна Україна”, “Червона Україна”, “Краківські вісти”, “Червоний Перемишль”, “Львівські вісті”, “Українські щоденні вісти”, “Український Вісник”, “Голос Підкарпаття”), сучасні газети різних регіонів (“Високий замок”, “Слово”, “Вісник СНАУ”, “Кримська світлиця”, “Наш день”, “Чорноморець”, “Нива”, “Шалом Алейхем”, “Вінниччина”, “Свобода”, “Учитель”, “Вісник одеської адвокатури”, “Вісті Донбасу”, “Вперед”, “Краєзнавство Запорожжя”, “Ліцеїст”, “Наша газета. Новодністровськ”, “Сміляночка”, “Співдружність”, “21-й канал”, “7 днів”, “Волинські новини”, “Ворскла” та ін.), а також тексти з інформаційних сайтів в Інтернеті (такі видання іноді використовують програми для автоматичного перекладу новин, тому в корпус ми брали тексти тільки з сайтів, які мають одну, україномовну, версію). Інший великий підкорпус складають наукові та навчальні тексти: монографії, дисертації, наукові статті, підручники. Є окремий підкорпус релігійних текстів, до якого зокрема увійшли два українські переклади Біблії. У підкорпус его-текстів увійшли мемуари, листи та щоденники, зокрема чималий корпус текстів Facebook, в якому представлені блоги людей з усіх областей України та діаспори. Невеликі підкорпуси творів усних жанрів: промови та інтерв’ю.

У корпусі розмічено деякі жанри (DOC.GENRE). Скорочення для назв жанрів:

 

AUT — автобіографія

BLO — блог

CHI — дитячий

DIA — щоденник

DIC — словник

DIS — дисертація

DRA — драма

EDU — навчальний

HUM — гумор

INT — інтерв'ю

CON — бесіда

MON — монолог

LET — лист

MEM — спогади

POE — поезія

POP — популярний

REV — рецензія

 

 До корпусу залучено деякі словники, де є фразові приклади, зокрема "Словарь української мови" Б. Грінченка і “Російсько-український словник сталих виразів” І. Виргана, М. Пилинської. За допомогою інструментів корпусу в словниках можна шукати не тільки слова, а й лексико-граматичні моделі у складі прикладів та фразеологічних виразів.


Для дитячих творів є розмітка за віком (DOC.AGECODE):

DOS    — дошкільний вік —  4-6 років

MLS   —  молодший шкільний вік —  6/7-11 років

SRS   —  середній шкільний вік  — 11-15 років

STS   —  старший вік  — 15-17 років


Для наукових текстів додано тематичну розмітку. На сторінці пошуку можна вибрати такі атрибути:

галузь (DOC.BRANCH)


SOC  — суспільні науки

TEC — техніка

NAT — природничі науки

 

тематика (DOC.THEMA)

 

ART — мистецтво

BIO — біологія

CHE — хімія

ECN — економіка

ETH — етнографія

FMA — фізика, математика

GEL — геологія

GEO — географія

HIS — історія

IT — інформаційні технології

JUR — правознавство

MED — медицина

MIL — військова справа

PED — педагогіка

PHL — філологія

PHS — філософія

POL — політологія

PSY — психологія

REZ — релігієзнавство

How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.