Словники

Словники української мови

Тлумачні словники

Словник української мови в 11 томах / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР / гол. ред. кол. І. К. Білодід. — Київ: Наукова думка, 1970—1980:
1) версія на сайті Інституту мовознавства: є пошук за реєстровим словом;
2) версія на сайті sum.in.ua: є пошук за реєстровим словом або за будь-яким словом в тексті статті, посилання на сторінку словника, є можливість переглянути відскановану сторінку словника;
3) версія на сайті ukrlit.org: є пошук за реєстровим словом, посилання на сторінку словника.

Словник української мови. У 20 томах. 1-12 (А-ПІДКУРЮВАЧ) / Український мовно-інформаційний фонд НАН України; за ред. В. М. Русанівського. — Київ: Наукова думка, з 2010.

Російсько-українські словники (r2u.org.ua): велика колекція російсько-українських словників з кінця ХІХ ст. до сучасних з можливістю пошуку в усіх словниках.

Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Вирган, М. М. Пилинська

Англійсько-українські словники (e2u.org.ua): велика колекція сучасних англійсько-українських та українсько-англійських словників з можливістю пошуку в усіх словниках.

Граматичні словники
Електронний граматичний словник української літературної мови (словозміна), за друкованим виданням: Критська В.І., Недозим Т.І., Орлова Л.В., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 тис. слів / Відп. ред. Н.Ф.Клименко. – Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011.
Великий електронний словник української мови (ВЕСУМ)
Граматичний словник українських дієслів з італійськими еквівалентами / Л. Алексієнко, І. Козленко, Ф. Фічі-Джусті, І. Двізова-Паладжі. - Київ - Флоренція 2001

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / Редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. – К.: Наук. думка, 1982–2006
1) версія Інституту мовознавства у форматі djvu для завантаження
2) версія в форматі pdf з текстовим шаром (Наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого):
Том 1 (А-Г)
Том 2 (Д-Копці)
Том 3 (Кора-М)
Том 4 (Н-П)
Том 5 (Р-Т)
Том 6 (У-Я)

Атлас української мови / Гол. ред. колегії І. Г. Матвіяс. – К.: Наук. думка, 1984–2001 та колекція словників у форматі djvu для завантаження.

Зведений словник українських діалектів: Інтерактивна карта українських діалектів (2019-2022, УжНУ)

Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. / Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, І. М. Керницький. Т. 1-2. – К.: Наукова думка, 1977 – 1978 - у форматі pdf.

Словники нових слів

Словник новотворів української мови кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. / Г. М. Віняр, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг, 2000.

Словотворчість незалежної України. 2012-2016. Словник / А. Нелюба, Є. Редько. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2017 (pdf)

Більше словників української мови

Словники російської мови

slovari.ru  – колекція тлумачних словників російської мови з можливістю пошуку в усіх словниках

https://gramdict.ru/ - А. А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение

lexicography.online/etymology – колекція етимологічних словників російської мови

Словарь русских народных говоров. — Вып. 1–43. — М., Л., СПб.: Наука, 1965–2010 (pdf)

О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров, Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 2009

Словники білоруської мови

slounik.org  – колекція словників білоруської мови з можливістю пошуку в усіх словниках

Граматычная база беларускай мовы

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Рэд. В. У. Мартынаў, Г. А. Цыхун, Р. М. Малько. — Менск: Акадэмія навук БССР; Беларуская навука,  з 1978 (djvu, pdf)

Дыялекталагічны атлас беларускай мовы (Мінск, 1963)

Лексічны атлас беларускіх народных гаворак (Мінск, 1993—1998)

Беларускі дыялектны лексікаграфічны фонд (колекція словників, pdf)

Словники польської мови

Граматичний словник польської мови

Słownik języka polskiego PWN

Wielki słownik języka polskiego


Лінгвістичний атлас македонських діалектів (Скоп'є, 2020)


Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд

How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.